நோ மீன்ஸ் நோ


சமீபத்தில் வெளியாகி பரவலாகப் பேசப்பட்ட பாலிவூட் திரைப்படம் Pink. வன்புணர்வில் தொடங்கி வடகிழக்கு மாநிலத்தவர் சந்திக்கும் இடையூறுகள் வரை பேசியது இந்த படம். ‘நோ மீன்ஸ் நோ’ என்ற ஒற்றை வாசகத்தில் ஒரு பெண்ணிற்கான தனிமனித உரிமயையை அழுத்தமாய் சொல்லியது. படத்தில் எனக்கு மிகவும் ஆறுதலான விஷயம் என்னவென்றால் இந்த கதையின் நாயகிகள் மூவரும் சாதாரணமானவர்கள்.

Continue reading “நோ மீன்ஸ் நோ”

पिलपिलाते हुए आम लोग।

ज़िन्दगी है, ज़िन्दगी में मुलाकातें भी होती रहतीं हैं। मुलाकातें होतीं हैं तो बातें भी चल पड़तीं हैं। हम हिन्दुस्तानी राय रखने में ऐसे भी बड़े आगे हैं। राजनीति, क्रिकेट, मज़हब, चलचित्र- आप बस मुद्दा उठाइये और चार पाँच विशेषज्ञ तो आपको राह चलते मिल जाएंगे। पान थूकते, तम्बाकू चुनाते, ताश खेलते विशेषज्ञ से शायद पाठक का भी पाला पड़ा ही होगा। तेंदुलकर को किस बॉल पर क्या मारना चाहिए, ये मेरे कॉलोनी के गार्ड से बेहतर शायद ब्रैडमैन को भी ना मालूम हो। Continue reading “पिलपिलाते हुए आम लोग।”

To be or Not to be a Victim

Long ago in a country called India, there lived a girl called Nirbhaya. She was gang-raped and left to die. Enraged by the brutality of the incident, her country-men rose up in multitude against her offenders. They held rallies and spoke fiercely to render her justice. And then there was silence. Few years later there was a girl called Jisha in the other corner of the country who met an equally merciless fate. They woke up again to demand justice for Nirbhaya and Jisha. Then again silence took over them. Caught up amidst these alternating periods of voices, noises and radio silences, the Nirbhayas and Jishas never found an ending to their stories, forget about a happy ending. Continue reading “To be or Not to be a Victim”